VÄLKOMMEN TILL TRÄTÅG AB!
 
 
 
Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. Företaget grundades år 1970 och ägs av Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB.
 

 INLOGGNING ENTREPRENÖR => TRÄTÅG WEB

Händelser

From den 1 augusti 2015 är Björn Terleskog anställd som transport & leveransplanerare. Björn har stor erfarenhet av tåglogistik och kommer närmast från Stora Enso Skog.

Trätåg har installerat en fordonsvåg vid  virkesterminalen i Vansbro. Fordonsvågen är levererad av FLINTAB.

Trätåg har tillsammans med SDC och VMFQbera installerat en fotoweb vid virkesterminalen i Vansbro. Inmätningen av virkesbilar sker nu genom fjärrmätning från Kvarnsvedens mätstation.